123456

7

lewa

 

Działalność producencka i artystyczna

Produkcja widowisk i imprez artystycznych: scenicznych, estradowych, teatralnych, realizacja koncertów, gal, prestiżowych spotkań biznesowych, naukowych (konferencje, sympozja, seminaria), szkoleniowych. Specjalizujemy się w produkcji wydarzeń łączących w sobie funkcje kulturalno-rozrywkowe, edukacyjne i wizerunkowe.

Management artystyczny: kreowanie ścieżki kariery, budowanie wizerunku, zarządzanie relacjami publicznymi, w tym relacjami z mediami, negocjowanie i opracowywanie treści umów i kontraktów artystycznych, zarządzanie kalendarzem spotkań, występów, prezentacji, marketing osobisty i zawodowy.

Działalność konsultingowa

Doradztwo strategiczne: budowanie strategii i opracowywanie modeli biznesowych (rynkowych) dla firm, instytucji kultury, instytucji sektora edukacji i nauki oraz podmiotów samorządowych, prowadzenie audytów (kompetencyjnych, innowacyjności, komunikacyjnych, HR, CSR), wspieranie procesów zarządzania, interim management.

Organizacja programów rankingowania i certyfikowania firm/instytucji publicznych: identyfikowanie pozycji rynkowej, analiza efektywności i skuteczności działań firmy/instytucji publicznej w określonym obszarze, przyznawanie autorskich certyfikatów i znaków jakości, kreowanie wizerunku w oparciu o narzędzia TQM (Total Quality Management).

Doradztwo wizerunkowe: tworzenie strategii public relations firm, instytucji publicznych i osób, przygotowanie i prowadzenie badań marketingowych, opracowanie systemów identyfikacji wizualnej, tworzenie modeli komunikacji marketingowej na bazie koncepcji marketingu partnerskiego i marketingu wartości.

Działania operacyjne i bieżące w zakresie public relations

Organizacja wydarzeń specjalnych: spotkań biznesowych, imprez okolicznościowych, eventów firmowych i innych wydarzeń służących tworzeniu pozytywnego rozgłosu wokół organizacji, przyciąganiu uwagi opinii publicznej, a zwłaszcza mediów, a także budowaniu więzi z przedstawicielami różnych grup interesariuszy firmy lub instytucji. Zarządzanie komunikacją: realizowanie zadań z obszaru rzecznictwa prasowego, zarządzanie komunikacją firmy z wykorzystaniem zdywersyfikowanych kanałów dialogu z otoczeniem (instrumenty tradycyjne, nowe media, marketing i PR społecznościowy), e-PR. Copywriting: tworzenie tekstów marketingowych, budowanie kontentu na strony internetowe, realizowanie badań eye tracking, projektowanie treści materiałów reklamowych, pisanie przemówień, raportów, tekstów okolicznościowych.

 

 

 

 

 

 

 

e i bieżące w zakresie public relations
Agencja Kreatywna PRC specjalizuje się w usługach na rzecz instytucji sektora nauki,
edukacji i kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego
 

dol